Grass Valley Forums

Grass Valley Forums (http://forum.grassvalley.com/forum/index.php)
-   Editing with EDIUS (http://forum.grassvalley.com/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Primary Color Correction issue (http://forum.grassvalley.com/forum/showthread.php?t=44222)

LukaszBeiks 01-09-2020 03:15 PM

Primary Color Correction issue
 
I do not know why after setting parameters in Primary Color Correction, after re-completion and desire to add two parameters, they reset automatically. This is not always the case. It's about the darks and shadows parameters.


Click to Enlarge

GrassValley_SL 01-09-2020 03:36 PM

Please update to the latest version of EDIUS 9

Seemedia 01-14-2020 10:53 PM

Jako oficjalny polski dystrybutor powinniście śledzić tematy bieżące. Ten wątek został zamknięty (temat wywalczony również przy mojej skromnej osobie), wraz z aktualizacją do najnowszej wersji. Byłoby miło gdybyście bardziej przyłożyli się do zgłaszania błędów. Mam nadzieję, że się to zmieni po tym poście. Pozdrawiam.

Temat wątku: https://forum.grassvalley.com/forum/...ad.php?t=43829


All times are GMT +1. The time now is 09:54 AM.


Copyright © 2014 Belden Inc. All rights reserved.